Čo o nás písali

 www.folklorfest.sk

Termín:

30.06.2018

Téma:

SLÁVNOSTI a FESTIVALY

Miesto konania:

Podhorie, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky

Web:

www.podhorie.sk
www.fspodhorie.sk

Popis

Srdečne Vás pozývame na Folklórne slávnosti v Podhorí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 30. júna 2018 v priestoroch miestneho amfiteátra.
Obec Podhorie sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Cez obec preteká potok Teplá. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repište a Močiar.
Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr v dvoch katastrálnych územiach Teplá a Žakýl, ktoré sa v roku 1963 zlúčili pod jednotnú obec s názvom Podhorie. Tieto dve malebné dedinky sa spomínajú už v listinách z roku 1388, keď patrili hradnému panstvu Šášov. Neďaleko obce Žakýl sa nachádzajú zrúcaniny Ža­kýlskeho hradu a Žakýlske pleso. Do svojho spojenia existovali Teplá a Žakýl ako dve samostatné obce. Hoci v minulosti mala každá z nich svojho richtára, spoločenský život bol do veľkej miery jednotný, keďže dediny mali spoločnú krč­mu, školu, neskorogotický katolícky kostol, a ani zmiešané manželstvá neboli výnimočné.
Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky, hlavne v oblasti vidieckej turistiky - rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytváranie tradičných remesiel.
V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií na organizovanie obecných folklórnych slávností a využíva sa aj na športové podujatia, divadelné predstavenia, zábavy a iné kultúrnospoločenské podujatia.

 

https://www.banskastiavnica.travel/podujatia/folklorne-slavnosti-podhorie-2018/

Folklórne slávnosti Podhorie 2018

size=0 width="100%" align=center>

30. jún 2018, 12:00, Podhorie

Kategórie: Hudba, Remeslá a tradície;

size=0 width="100%" align=center>

Počas Folklórnych slávností v Podhorí sa oživujú ľudové tradície, ktoré sú ukryté v piesňach, tancoch, zvykoch, obyčajoch, krojoch nášho regiónu, našej obce a tiež pozvaných súborov. Návštevníkom sa snažíme ukázať jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia.

Počas jedného dňa budú na amfiteátri vystupovať detské a dospelé spevácke a tanečné súbory, budú sprievodné akcie – tvorivé dielne a detský rozprávkový les a remeselný dvor spolu s ochutnávkou miestnych špecialít.

Tento rok máme tému: “Kto na dedine robil, veseliť sa chodil …” Všetko sa ponesie v duchu pracovnom, remeselnom, ale aj zábavnom a žartovnom

Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

Na stránke www.fspodhorie.sk nájdete všetky potrebné informácie.

http://www.banskastiavnica.org/sk/kalendar/23427-folklorne-slavnosti-podhorie-2018.html

Folklórne slávnosti Podhorie 2018

Dátum

30.06.2018

Hodina začiatku

12:00

Kde

Podhorie

Miesto

Podhorie

Krátky opis

Folklórne slávnosti obec organizuje na miestnom amfiteátri od roku 1976. Slávnosti majú regionálny charakter a prezentujú tradičnú ľudovú kultúru, predstavujú ľudový spev, ľudový tanec, zvyky, tradičné odievanie, duchovné a hmotné výtvory ľudového umenia.

Dlhý opis

http://www.banskastiavnica.travel/podujatia/folklorne-slavnosti-podhorie-2018/

 

http://www.jankohrasko.sk/akcia/5296/folklrne-slvnosti-podhorie-2018/

Janko Hraško (jankohrasko)

Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Folklórne slávnosti Podhorie 2018

30. 06. 2018
Podhorie, areál amfiteátra

Dátum zverejnenia: 14. 06. 2018

Obec Podhorie vás pozýva na "Folklórne slávnosti Podhorie 2018", ktoré sa koná v sobotu 30. júna 2018 v areáli amfiteátra v Podhorí.

 

Amfiteáter v obci Podhorie (okres Banská Štiavnica) ožije v sobotu 30. júna Folklórnymi slávnosťami. Starostka Dana Lóžiová informovala, že tohtoročné slávnosti sa ponesú podľa hesla "Kto na dedine robil, veseliť sa chodil ...".

 

"Všetko sa ponesie v duchu pracovnom, remeselnom, ale aj zábavnom a žartovnom," poznamenala Lóžiová. V programe festivalu si prídu na svoje aj najmladší, divadelníci z Banskej Belej pre nich pripravili tri stanovištia s tromi rôznymi rozprávkami.       

O 16.00 hodine sa začne hlavný program slávností. V ňom vystúpi folklórny súbor (FS) Podpolianski vrchári, detské folklórne skupiny Podhorčanček a Matičiarik, FS Zobor a folklórna skupina Podhorčan. Hlavným hosťom programu bude Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.       

Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

 

http://www.obecne-noviny.sk/clanky/v-podhori-chystaju-v-zavere-juna-folklorne-slavnosti

Okrem vystúpení folklórnych kolektívov nebude chýbať tradičný jarmok remesiel, tradičné jedlá, tvorivé dielne, výstava bábok a bábkové divadlo a nebude chýbať ani večerná zábava.

Program a viac informácií je na stránke http://www.fspodhorie.sk. , ale aj na http://www.podhorie.sk.

Tento rok máme tému: "Kto na dedine robil, veseliť sa chodil ..." Všetko sa ponesie v duchu pracovnom, remeselnom, ale aj zábavnom a žartovnom.

Všetci ste srdečne vítaní.

 Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

https://www.dobrenoviny.sk/c/135090/v-podhori-chystaju-v-zavere-juna-folklorne-slavnosti

V Podhorí chystajú v závere júna Folklórne slávnosti

Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

Podhorie 15. júna (TASR) - Amfiteáter v obci Podhorie (okres Banská Štiavnica) ožije v sobotu 30. júna Folklórnymi slávnosťami. Starostka Dana Lóžiová informovala, že tohtoročné slávnosti sa ponesú podľa hesla "Kto na dedine robil, veseliť sa chodil ...".

"Všetko sa ponesie v duchu pracovnom, remeselnom, ale aj zábavnom a žartovnom," poznamenala Lóžiová. V programe festivalu si prídu na svoje aj najmladší, divadelníci z Banskej Belej pre nich pripravili tri stanovištia s tromi rôznymi rozprávkami.

O 16.00 hodine sa začne hlavný program slávností. V ňom vystúpi folklórny súbor (FS) Podpolianski vrchári, detské folklórne skupiny Podhorčanček a Matičiarik, FS Zobor a folklórna skupina Podhorčan. Hlavným hosťom programu bude Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.

Folklórne slávnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Región Banská Štiavnica.

 

 

 

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu

Kontakt

Obec Podhorie Podhorie 84
969 82 Podhorie

IČO: 00320935
0915817675

danaloziova@gmail.com